Terug naar home > Mission statement

Even uitleggen...

WA-verzekeraars keren miljoenen Euro's aan claims van patiŽnten uit, vanwege schade opgelopen tijdens het verblijf op de OK. Realiseert u zich dat een claim 'financieel leed' is en dat daarmee het menselijk leed niet wordt vergoed. Aan de patiŽntveiligheid op de OK valt dus te verbeteren.

Er moet worden bespaard in de gezondheidszorg, maar niemand wil salaris inleveren. Bovendien zorgt personeelstekort voor schaarste op de arbeidsmarkt en dat maakt, door de marktwerking, de arbeid duur. Er worden goedkope buitenlandse arbeidskrachten aangenomen, maar het is ongewis of zij dezelfde kwaliteiten 'aan boord' hebben in vergelijking met de Nederlandse. Taal- en cultuurverschil hebben invloed op de patiŽnt-veiligheid.

Werk wordt gedelegeerd aan medewerkers van een lager betaald, lager deskundigheidsniveau, die hiervoor een bijscholing ontvangen waarvan nauwelijks iets is vastgelegd in de zin van eindtermen, doelstellingen en taakomschrijving. Hierdoor wordt de patiŽntveiligheid in gevaar gebracht.

Er moet worden bespaard in de gezondheidszorg en opleiden is duur. Daar komt nog bij dat veel studenten hun opleiding niet afmaken omdat "het niet is wat ze ervan hadden verwacht". De uitstroom van gediplomeerden neemt af, waardoor de werkdruk wordt verhoogd. Dit leidt weer tot 'cutting corners' in protocollen, waardoor de patiŽntenveiligheid in gevaar wordt gebracht.

Het loopt allemaal niet zo lekker in het HBO. Met enige regelmaat zijn de HBO-opleidingen negatief in het nieuws. De beleidsmakers in Nederland willen dat er meer studenten aan HBO-opleidingen een diploma krijgen. Dat is positief. Zij vergaten echter te formuleren aan welke eindtermen de opleidingen moeten voldoen, zodat de diploma's in waarde devalueerden.
De 'productiedruk' maakt het HBO ook minder interessant voor docenten 'uit het vak' om les te geven. De docenten die er les geven hebben wel didactische vaardigheden, maar vakinhoudelijk zijn die vaardigheden soms oud of ze zijn er niet of komen uit een 'naast liggend' praktijkveld. Het resultaat is dat de 'liefde voor het vak' deze docenten onbekend is en dat dit niet meer wordt overgedragen.
De studenten in de 'OK-opleidingen' wordt 'geleerd te leren' (wat een kenmerk van het HBO is), maar vakinhoudelijk wordt hen erg weinig geboden. Zij moeten 'het zelf maar uitzoeken' en de uitdrukking 'Google het maar' wordt veel gehoord. Het gebrek aan deze vakinhoudelijke informatie is een negatieve invloed op de patiŽntveiligheid.

Gebrek aan kennis is de grootste vijand van de patiŽntveiligheid.

Mission statement:

OKCompleet maakt kennis voor de beroepen 'achter de OK-deuren' vrij en voor iedereen toegankelijk, om zo de de patiŽntveiligheid te vergroten.

In het specifieke vakinhoudelijke wil deze website voorzien. De informatie op deze website is niet voor een bepaald 'deskundigheidsniveau', de informatie is er om de patiŽnt-veiligheid te verhogen. Deze website is een 'elektronische leeromgeving'.